بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت نوید نظری

        کتاب‌‌های یک دستی!
عنوانی است که من به این سری خاطره‌نگاری‌ها که در یک کانون مشخص مثل سفر کوتاه، گذران برگی از زندگی یا روایت رویدادی داده‌ام. اگر قدرت قلم نویسنده خوب باشد بایستی یک دستی گرفت کتاب را و لاجرعه سر کشید آن‌را!
مدیر مدرسه جلال آل احمد از این دست خواندنی‌هاست.
نثر تند و کوبشی، گزارش‌های صریح و گزاره‌‌های کوتاه که از ویژگی‌های سبک نگارش جلال است در کتاب فراوان است.
پختگی و صداقت متن فرقی با آثار متاخر جلال نمی‌کند.
در محتوا تصویر غالب همان جلال آزادی‌خواه ضد استبداد است که چوب زدن را در کشور مدرسه‌اش قدغن می‌کند و آن‌جا که به زور متوسل می‌شود نیز پشیمان است و سرش داغ شده است....
    
(0/1000)

نظرات

"یک دستی"تعبیر قشنگی بود ، جلال توی این کتاب مدیر مدرسه نیست بلکه انگار حاکم و مدیر یک سرزمین کوچک است. سرزمینی که هر گوشه اش نمادی از ایران زمان نویسنده رو داره و دغدغه هاشو‌ به بهترین شکل مطرح می کنه
1
خیلی ممنونم
بله عبارت کشور مدرسه اش رو بخاطر همین نکته شما انتخاب کردم.
مدرسه برای جلال مثل یک کشور است