یادداشت فاطمه شاهواری

فاطمه شاهواری

1402/6/27 - 18:19

        از کتاب‌های "نخوندی هم نخوندی."

بد نبود. خشونت داشت. و چون از زبان یه پسر بچه بود، طنز هم داشت.
    

25 نفر پسندیدند.

2 نفر نظر دادند.
(0/1000)

نظرات

به نظرم از کتاب های حیف عمر است بیشتر تا نخواندی هم نخواندی!
1
نه در اون حد، برای یه عصر تابستونی و بی‌حوصلگی خوبه