یادداشت فاطمه شاهواری

        از کتاب‌های "نخوندی هم نخوندی."

بد نبود. خشونت داشت. و چون از زبان یه پسر بچه بود، طنز هم داشت.
    
(0/1000)

نظرات

به نظرم از کتاب های حیف عمر است بیشتر تا نخواندی هم نخواندی!
1
نه در اون حد، برای یه عصر تابستونی و بی‌حوصلگی خوبه