بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت آتـ🌿نا کریم زاده

        داستان رو دوست داشتم. و همچنین اسم ماه نگار. :) حس کردم بجای اتنا باید اسم ماه نگار رو داشته باشم :)
اما راجب داستان. راستش خیلی قشنگ بود اما هنوزم پر ازابهام بود و بنظرم بخش های زیادی بود که نویسنده میتونست اونها رو برای مخاطب حل کنه ولی هنوز به صورت معما باقی مونده بودند.. 
    
(0/1000)

نظرات

ماه نگار هم بهت میاد