بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت Doubt

Doubt

1401/10/23

        اگر میخواهید فیلسوفی را بشناسید
آثار آن فیلسوف را مطالعه کنید 
نه آثاری که درباب ایشان نوشته شده 
اگر میخواهید شوپنهاور را بشناسید 
از درباب حکمت زندگی از شروع کنید 
و وقت خودتان را با خواندن دیدگاه غرض مند یالوم 
تلف نکنید..
    
(0/1000)

نظرات

م.الف

1401/10/23

و به عنوان تکمله: 
یالوم نه در مقام داستان سرایی دارای جایگاه بلندی است و نه در مقام اندیشه و فلسفیدن ...
درود؛
کاملا درست و عالی بود! آنچه دیگری در بارهٔ آنان می نویسد، ناگزیر آلوده به غرض یا حداقل دیدگاه های شخصی اوست. 🌺🙏