بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 69

نیویورک تایمز و سازمان مرکزی آمار در سال ۱۹۹۹ از مردم پرسیدند ‌"فکر می‌کنید از بین آدم‌ها چند نفرشان قابل اعتمادند؟" مردم به طور متوسط نظرشان این بود که کلا حدود سی درصد آدم ها می‌توانند قابل اعتماد باشند. سوال بعدی این بود: "از میان آدم‌هایی که می‌شناسید، به نظرتان چند نفر قابل اعتمادند ؟"جواب چه بود؟ هفتاد درصد.

نیویورک تایمز و سازمان مرکزی آمار در سال ۱۹۹۹ از مردم پرسیدند ‌"فکر می‌کنید از بین آدم‌ها چند نفرشان قابل اعتمادند؟" مردم به طور متوسط نظرشان این بود که کلا حدود سی درصد آدم ها می‌توانند قابل اعتماد باشند. سوال بعدی این بود: "از میان آدم‌هایی که می‌شناسید، به نظرتان چند نفر قابل اعتمادند ؟"جواب چه بود؟ هفتاد درصد.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.