بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریده‌ی کتاب

نوشین‌دخت

1402/8/27 - 9:23

بریده‌ی کتاب

صفحه 69

بیماری هیچ وقت علت نیست، بلکه پاسخ است... پاسخی ناچیز به درد، به رنج، به بی‌کسی... و نیز می‌دانم که بدبختی مانند یک میراث از یک نسل به نسلی دیگر می‌رسد.

بیماری هیچ وقت علت نیست، بلکه پاسخ است... پاسخی ناچیز به درد، به رنج، به بی‌کسی... و نیز می‌دانم که بدبختی مانند یک میراث از یک نسل به نسلی دیگر می‌رسد.

22 نفر پسندیدند.

(0/1000)

نظرات

تا کنون نظری ثبت نشده است. برای ثبت نظر خود از فرم زیر استفاده کنید.