بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 28

در بهاران همه شادند و همه شاداب‌اند و بَد است اینکه کسی غم بخورد بدتر آن است که با مرگ کسی شادی این همه برهم بخورد

در بهاران همه شادند و همه شاداب‌اند و بَد است اینکه کسی غم بخورد بدتر آن است که با مرگ کسی شادی این همه برهم بخورد

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.