بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 324

تو واسه دوست داشتن چشم لازم نداری،مگه نه؟ تو باقلبت‌میفهمی کسی رو دوست داری یا نه.‌تو بهشت هم‌همینطوره،مهم دوست داشتنه و هیچ کس فراموش نمیکنه کیا دوستش دارن.

تو واسه دوست داشتن چشم لازم نداری،مگه نه؟ تو باقلبت‌میفهمی کسی رو دوست داری یا نه.‌تو بهشت هم‌همینطوره،مهم دوست داشتنه و هیچ کس فراموش نمیکنه کیا دوستش دارن.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.