بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

زهرا عشقی مُعز

@zhr.mz

8 دنبال شده

32 دنبال کننده

           • دانشجومعلمِ زبان و ادبیات فارسی
          

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

باشگاه مجردها

7 عضو

از من بودن تا ما شدن: مهارت های انتخاب همسر: نکند خشت اول را کج بگذاری

دورۀ فعال

ادب الهی

271 عضو

ادب الهی: تادیب نفس به معنی الاعم

دورۀ فعال

فعالیت‌ها

کتاب ۱۱و۵۶ دقیقه امروز، ۹ اسفند( عدد ۹ عدد دوست داشتنی من) به اتمام‌رسید:) ملاصدرا برای من ، سراسر جنگیدن‌ آشکار و پنهان( تقیه) ، در راه آرمان هایش بود. این جنگ از خانه با پدر و در شهر و دیار آغاز شد، تا جنگ با بزرگان زمانه و شاه. و با نتیجه رسیدنش زیبا و امید بخش بود.

۱۰ صفحه، ۱۷ صفحه مونده تا کتاب تموم شه. قلم نادر، قلم دلخواه و دلپسند منِ. بیش از جملات ناب کتاب، این حجم از ظلم و تهمت نسبت به ملاصددرای مهربون، توجه‌ام رو جلب کرده. من در دبیرستان با ملاصدرا و کتب و فلسفه‌اش تا حدودی آشنا شده بودم،‌اما هرگز نمیدونستم انقدر از طرف جامعه طرد میشده و سوگیری نسبت بهش بوده، برعکس فکر میکردم که خیلی هم تحویلش گرفتن! که البته آمیزه ای از هردو اینها براش رخ داده، اما انگار ظلم و نادیده گرفتنِ مررنگ تره. کتاب نرم نرمک ، مثل یه دریا با موج های آروم و غیرسرکش برام پیش رفت. آرام، نوازشگر، نرم و خنکِ متعادلِ رو به ولرمی و ملایم.

چیزی نزد تو نیست که امانت نباشد.. . پای اراده ما دربرابر مصلحت خدا لنگ است، و جز توکل ، راهی نیست. چیزی که رویت نمیشود، به هر شکلی می تواند مجسم شود. فرزندان حق است که اولیاء خود را تا دم واپسین روی دیدگان خود نگه دارند و آنچه میکنند جز در جهت رضای ایشان نباشد، اما این بدان معنا نیست که هر فرزندی وقف کامل اولیاء خود است و حق برداشتن هیچ سهمی را برای خویش ندارد خداوند آن کس را که در راه هدفی معتبر کشته می شود. شهید میداند؛ اما آن کس را که در راه نگهداری اولیاء خود. تمام زندگی خویش را تباه میکند شهید نمی نامد. من باید که فرزندی خلف باشم مهربان مطیع خداترس در جست و جوی حق مؤمن و مجاهد اما نباید هر آنچه را که میتوانم بشوم و این شدن، به سود است ایران و ملت مسلمان است به خاطر خوشنودی موقت اولیاء خویش فرو بگذارم من فقط نسبت به شما و مادرم متعهد نیستم بلکه نسبت به خدا، نسبت به مردم و نسبت به علم متعالی جهان ساز نیز متعهدم - حتی بیش از آن مقدار. که وظیفه مند خدمت به اولیاء خود هستم

ملا خاطره را به رویا مبدل میکرد...

«این زیباترین کاری بود که می توانست بکند حرفی برای زدن داشت که نزد. رشته یی را که به تار مویی بسته است پاره نکرد؛ چرا که میداند این رشته از آنها که تن به گره بسپرد تا فاصله را کوتاه تر کند نیست و نه خواهد بود.»

در ادامه میفرماد: بنابراین تقیه کننده ، بااقدام به تقیه، زندگی خود را برتی همیشه وقف می کند.
آنکس که تو را عاشق است، در نشاط میخواهدت و شور و زندگی. حتی اگر بهایش گذشتن از تو و داغ بر دل خویش گذاشتن باشد. و آنکس که چیره شدن برتو، به هر بهایی، را خواستار است، سودجویی از تو را می طلبد، حتی اگر جسدی متلاشی باشی، لاشخور است. آنکس که روح و روان و قلب را متلاشی میکند ،لاشخور است، نه عاشق.

در شما چیزی هست که جذب میکند و می آزارد ،در شما چیزی هست که به تفکر وا می دارد و به مخالفت و مقابله... . .و یاد تو همچنان در خیالم زنده‌است، ای لعنت به یادتو. تن پروری و لش‌وارگی! گردنت عشق تبر خوردن دارد و خودت خبر نداری جوان.