بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

از چشم نابینایان

از چشم نابینایان

از چشم نابینایان

گرت هوفمان و 4 نفر دیگر
0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

0

از چشم نابینایان کتابی است درباره ی نابینایی و شامل چهار بخش می شود. بخش اول رساله ای است از دنی دیدرو، فیلسوف نامدار عصر روشن گری، که در آن به شکل ویژه به نابینایی و جوانب مختلف آن پرداخته است. بخش دوم داستان سقوط کوران است. نوشته ی گرت هوفمان، که گوشه ای از تاریخ هنرر را دستمایه قرار داده و روند شکل گیری تابلو معروفی از پیتر بروگل را با ظرافت بازگو کرده است. سپس داستان سمفونی پاستورال آندره ژید آمده که قصه­ی زندگی دخترکی نابیناست و از مشهورترین آثار این نویسنده ی فرانسوی به شمار می رود. بخش پایانی کتاب نیز مصاحبه ای مفصل با اسکندر آبادی، گرد آورنده ی این کتاب، است که خود نابیناست و در این مصاحبه از نابینایی و از تجربیات و زندگی شخصی اش می گوید.