بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

همافر

همافر

همافر

0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

2

کتاب حاضر، مشتمل بر خاطراتی است که فقط بخش کوچکی از فعالیت های انقلابی اشخاصی را بیان می دارد که در سطوح مختلف ارتش شاهنشاهی هم از نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی به جریان افتاد. حوادث مندرج در این کتاب، مربوط اتفاقاتی می شود که در ایستگاه رادار جزیره کیش، پایگاه هوایی مشهد، ایستگاه رادار بابلسر و مکان های مختلفی از تهران رخ داده است. حوادث مربوط به انقلاب اسلامی در ارتش شاهنشاهی، اعتقادات دینی و ملی نظامیان ایرانی را نشان می دهد.

پست‌های مرتبط به همافر