بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جزئیات پست

محدثه سلمانی
خواندن 3 دقیقه
(0/1000)

نظرات

اینکه در بعضی کتاب‌ها، میشه انعکاس شخصیت‌هایی که می‌شناسیم رو ببینیم خیلی جالبه... یا کتاب‌هایی خاص، اینقدر صیقل خورده هستن که می‌تونن آینه‌ای برای بقیه آدم‌ها باشن یا اینکه همه آینه هستن و ما باید آینه خودمون رو پیدا کنیم... 
در هر صورت جالبه...
1