بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

شاهنامه فردوسی (دوره دو جلدی)

شاهنامه فردوسی (دوره دو جلدی)

شاهنامه فردوسی (دوره دو جلدی)

جلال خالقی مطلق و 1 نفر دیگر
5.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

3

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

2

این نسخه از شاهنامه‌ی فردوسی به کوشش ادیب، پژوهشگر و شاهنامه‌شناس ایرانی، «جلال خالقی مطلق» تصحیح و ویرایش شده است. شاهنامه، حماسه‌ای منظوم در بحر متقارب مثمن محذوف و شامل حدود 60 هزار بیت و یکی از آثار حماسه‌ای بزرگ و برجسته‌ی جهان است که سرایش آن سی سال به طول انجامید. محتوای این شاهکار ادبی، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب در سده‌ی هفتم است که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان خلاصه می‌شوند و شامل سه بخش اسطوره‌ای (از عهد کیومرث تا پادشاهی فریدون)، پهلوانی (از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم) و تاریخی (از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا فتح ایران توسط اعراب) هستند. شاهنامه بزرگ‌ترین کتاب به زبان پارسی است که در همه جای جهان موردتوجه قرار گرفته و به همه‌ی زبان‌های زنده‌ی جهان بازگردانی شده ‌است. نخستین بار «بنداری اصفهانی» شاهنامه را به زبان عربی بازگردانی کرد و پس از آن، بازگردانی‌های دیگری از شاهنامه (از جمله بازگردانی ژول مل به فرانسوی) انجام ‌گرفت. تصحیح شاهنامه به قلم جلال خالقی مطلق، در دو جلد به اهتمام «انتشارات سخن» به چاپ رسیده است.

یادداشت‌های مرتبط به شاهنامه فردوسی (دوره دو جلدی)