بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

میراث داران گوگول: چهار مقاله از توماس مان درباره ادبیات روسیه

میراث داران گوگول: چهار مقاله از توماس مان درباره ادبیات روسیه

4.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

0

آشنایی با ادبیات روسیه، داستایفسکی، تولستوی و چخوف از دریچه نگاه نویسنده ی بزرگ آلمانیتوماس مان، نویسنده ی نامور آلمانی و برنده ی جایزه ی ادبی نوبل سال 1929، از ستایشگران پرشور ادبیات روسیه بود. وی از هر فرصتی برای ابراز ارادت انتقادی به بزرگان ادبیات روسیه سود جست و هرگز تاثر خود از آنان را پنهان نکرد. مان که تنها رمان و داستان نمی نوشت، بلکه در مقاله نویسی نیز ید طولایی داشت مقاله هایی درباره ی ادبیات روسیه و اثرآفرینان بی بدیل آن به قلم آورده است. از آن جمله اند چهار متنی که در این کتاب به نظر خواننده می رسند. متن اول، برگزیده ی آثار ادبیات روسیه، در سال 1921 به عنوان مقدمه ای بر ویژه نامه ی ادبیات روسیه در مجله ای آلمانی به تحریر آمده است. در این نوشته ویژگی های کلی ادبیات قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم روسیه بررسی و ملاحظاتی درباره ی بسیاری از شاعران و نویسندگان بزرگ روس مطرح می شود. سه مقاله ی دیگر به سه نابغه ی عصر طلایی ادبیات روسیه، داستایفسکی، تولستوی و چخوف، اختصاص یافته اند. مان در این مجموعه همکاران روس خود را با نگاهی به غایت شخصی و عاطفی نگریسته و در عین حال منتقدانه دقایقی از هنر آنان را نمایانده است که کشف آن ها جز ار نویسنده ی متفکری چون او بر نمی آید.در پایان کتاب در فصلی در معرفی توماس مان آمده است.نمایه کتاب نیز بهترین راهنما برای دوستداران ادبیات روسیه است تا بدانند در کدام صفحه در مورد کدام کتاب و کدام نویسنده صحبت شده است.