بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب کتاب‌های پیشنهادی برای روز ادبیات کودک و نوجوان

بهخوان

1402/04/18

کتاب‌های پیشنهادی برای روز ادبیات کودک و نوجوان

هجدهم تیرماه درگذشت مهدی آذریزدی است؛ کسی که داستان‌هاش خاطرات چند نسل از کودکان ایران است. این روز، به یاد بزرگمرد ادبیات کودک، به نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان تصویب شده است. تغذیه‌ی روان کودک نیز به اندازه‌ی خوراک جسم و سلامتش مهم است و هجدهم تیر می‌تواند بهانه‌ای برای آشنا کردن کودکان با کتاب باشد. به همین مناسبت، فهرستی از هجده کتاب پیشنهادی برای سنین 3 تا 18 سالگی تهیه کرده‌ایم. بعضی از کتاب‌های این فهرست، به صورت مجموعه است که تنها یک جلد از آن‌ها آورده شده.