بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت فاطمه کُردی

        این ترجمه اصلا خوب نبود و مفهوم داستان را به خوبی به خواننده منتقل نمی کند. 
ایده ی نویسنده جالب بود و به نوعی می شود گفت داستان خلاصه اش می شود آن بیت مشهور سعدی که گفت:«صورت زیبای ظاهر هیچ نیست /ای برادر سیرت زیبا بیار».

کافکا در این اثر در تلاش فهماندن این موضوع به خواننده بود که آنچه شوم و خطرناک است سیرت بد است، و آنچه باید از او دوری جست و خود را از شرش خلاص کرد نه صورت زشت، بلکه سیرت زشت آدمی است.
    
(0/1000)

نظرات

ترجمه های علی اصغر حداد خیلی بهتره. هدایت از پسش خوب بر نيومده. من که داستان کوتاه جلوی قانون رو میخوندم وقتی با ترجمه حداد مقایسه میکردم خیلی متفاوت بود. خود داستان های کافکا مبهم و مه آلود است هدایت بدترش کرده :))