بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

پسری که صدای خرس ها شد

 پسری که صدای خرس ها شد

پسری که صدای خرس ها شد

کارمن الیور و 2 نفر دیگر
4.2
17 نفر |
7 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

32

خواهم خواند

4

((پسری که صدای خرس ها شد)) داستان واقعی نوجوانی است که می خواهد گونه نادری از خرس عا را نجات دهد ولی برای این کار باید بر مشکل خودش هم غلبه کند.

لیست‌های مرتبط به پسری که صدای خرس ها شد

پست‌های مرتبط به پسری که صدای خرس ها شد

یادداشت‌های مرتبط به پسری که صدای خرس ها شد

        من از این شجاعت این پسر و از اینکه حامی یک نوع خرسی که در حال انقراض شدخوشم امد   .   با تشکر حبیب توکلی
    

با نمایش یادداشت داستان این کتاب فاش می‌شود.