یادداشت سارا حسینی

        «دشمن»، از منظر نویی به پدیدهٔ جنگ نگاه می‌کنه؛ منظری که قدرت‌طلبان و جنگ‌افروزان، هیچ خوش ندارنش. با این همه پرسش من اینه که آیا این نگاه بدیع در بابِ هر جنگ و دربارهٔ هر طرفِ جنگی و در هر موقعیت جنگی، صدق می‌کنه؟
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.