یادداشت محمد

محمد

1402/8/29

        به نظرم کتاب شلخته‌ای است یا حداقل من اینطور حس می‌کنم. کتابی که در زمینه منطق صحبت می‌کند به نظرم باید سیر بحث بهتری داشته باشد. آشفته است. در ذهن من دسته بندی خوبی ایجاد نکرد.


برای من کارکردش یک لیست 44 تایی از مغالطات بود که به نظرم خوب است اما خب فقط یک لیست در یادداشت‌ها است. تعداد زیاد است و همبستگی موضوعی هم ندارد لذا بعید است در خاطر بماند. راه‌حلش هم استفاده از این لیست است تا در حافظه ماندگار شود.


چندبار در طول کتاب به این نکته اشاره می‌شود که پاک کردن کلام از مغالطه تقریبا سخت یا ناممکن است همچنین اشاره می‌کند که ممکن است تعمدی در به کاربردن این مغالطات وجود نداشته باشد.


به نظر من بعید به نظر می‌رسد که وقتی یک نفر به مباحثه می‌پردازد به این چیزها فکر کند مگر فردی که خرده شیشه داشته باشد و مدام از این روش‌ها استفاده کند وگرنه در حالت عادی به صورت ناخودآگاه استفاده می‌شود.


نمی‌دانم شما هم شنیدید یا دیدید یا نه که مسابقات مناظره دانشجویی برگزار می‌شود(من فقط شنیدم). براساس این دو لینک که از وبگاه این مسابقات است شاید بتوان گفت مغالطه هم جز معیارها است.


http://isdc.ir/archives/1391/

http://isdc.ir/archives/2252/

بیشترین مغالطه‌ای که من براساس این لیست به کار می‌برم شاید استفاده از تشبیه و استعاره است(البته اوایل کتاب بر مزیت استفاده از تشبیه و استعاره تاکید می‌کند). به قول کتاب «فریبکار» نیستم ولی وقتی می‌خواهم مفهومی را توضیح بدهم بسیار کمک می‌کند تا مخاطب یادبگیرد همچنین بهتر یادآوری کند.


در کل کتاب بدی نیست ولی همچین تحفه‌ای هم نیست.
    

18

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.