بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت _𝙎𝙖𝙣𝙖

        به‌شخصه‌میگویم‌که‌این‌بهترین‌جلد‌از‌مجموعه‌ی‌دونده‌ی‌هزارتو‌بود؛
چرا‌؟خب‌؛قاعدتا‌همگی‌دوست‌دارن‌‌برای‌اخرین‌بار‌هم‌که‌شده‌تمام‌شخصیت‌ها،کسانی‌که‌با‌ان‌ها‌زندگی‌کردند‌و‌کنارش‌بودند‌یا‌به‌عبارتی‌بچه‌های‌بیشه‌رو‌کنار‌هم‌ببینن.
توی‌این‌جلد‌بیشتر‌با‌بچه‌ها‌اشنا‌شدم‌و‌از‌درد‌و‌رنج‌هایی‌که‌کشیده‌بودند‌با‌خبر‌شدم‌و‌در‌اخر‌به‌یک‌موضوع‌پی‌بردم؛
<شرارت‌خوب‌نیست|divil is not good>
چیزی‌که‌در‌تمام‌این‌مدت‌توماس‌بهش‌باور‌داشت؛
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.