بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 57

وقتی یوگسلاوها فوق افراطی بودند با آن‌ها دوست بودیم؛ اما وقتی علائم ذوب شدن یخ‌ها از بلگراد آمد، با آن‌ها به هم زدیم. در سیاه‌ترین دوره‌ی ترور استالینی متحد شوروی‌ها بودیم؛ اما همین که ذره‌ای تمدن از خود بروز دادند، به آن‌ها پشت کردیم. همین داستان کهنه درمورد چینی‌ها هم مصداق دارد. همه کشورها از پلیدی و دانش‌ستیزی رو گردانده‌اند. اما آلبانی واپسین دژ آن باقی ماند! ما کاهن اعظم فلاکت و مایه‌ی خجالت جهان شده‌ایم. آیا کشور دیگری مثل ما هست؟ دیار نفرین‌شده، آه، سه بار نفرین‌شده!

وقتی یوگسلاوها فوق افراطی بودند با آن‌ها دوست بودیم؛ اما وقتی علائم ذوب شدن یخ‌ها از بلگراد آمد، با آن‌ها به هم زدیم. در سیاه‌ترین دوره‌ی ترور استالینی متحد شوروی‌ها بودیم؛ اما همین که ذره‌ای تمدن از خود بروز دادند، به آن‌ها پشت کردیم. همین داستان کهنه درمورد چینی‌ها هم مصداق دارد. همه کشورها از پلیدی و دانش‌ستیزی رو گردانده‌اند. اما آلبانی واپسین دژ آن باقی ماند! ما کاهن اعظم فلاکت و مایه‌ی خجالت جهان شده‌ایم. آیا کشور دیگری مثل ما هست؟ دیار نفرین‌شده، آه، سه بار نفرین‌شده!

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.