بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 67

متوجه شده‌ام که موسیقی احتیاج به سکوت عمیق دارد، در حالی که در سر من هیاهویی جهنمی برپاست.

متوجه شده‌ام که موسیقی احتیاج به سکوت عمیق دارد، در حالی که در سر من هیاهویی جهنمی برپاست.

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.