بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

👩🏻‍🎓sara📚

@sarayadegari

13 دنبال شده

13 دنبال کننده

           ❆𝐍𝐚𝐟𝐚𝐬❆
♐𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫♐
🦠𝐁𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲🦠
💊𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐲 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧💊
༺ღ༒ 𝐟𝐞𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐥 ༒ღ༻
          

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

فعالیت‌ها