بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

حمید فراهانی

@hamidfarahani_poet

62 دنبال شده

48 دنبال کننده

           خواندن برای نوشتن . 

ترجیحا شاهکارهای ادبیات را بخوانیم . 
          

یادداشت‌ها

باشگاه‌ها

نمایش همه

باشگاه کتابخوانی هوگو

187 عضو

کارگران دریا

دورۀ فعال

آفتاب‌گردان 🌻

212 عضو

قرآن کریم: ترجمه خواندنی قرآن به روش تفسیری و پیام رسان برای نوجوانان و جوانان

دورۀ فعال

فعالیت‌ها