بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

داستایفسکی

داستایفسکی

داستایفسکی

آندره ژید و 1 نفر دیگر
3.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

0

کلیدی بسیار ارزنده برای شناخت دقیق شخصیت داستایفسکی و آثارش داستایفسکی: ...تنها کسی که چیزی از روانشناسی به من آموخته... کسی که کشف او از کشف استاندال هم برای من مهمتر بوده نیچه آندره ژید نویسنده معروف فرانسوی در این کتاب داستایوسکی (1881 – 1821م) را از روی نامه ها و نوشته هایش نقد کرده است. وی در بررسی نامه ها، ترجمه ین بی استوک را ملاک قرار داده است. در این اثر، درباره شخصیت داستایوسکی از روی آثارش نیز سخن رفته است و گوشه هایی از آثار او در خلال نقد آورده شده است. بخش عظیمی از این کتاب، سخنرانی آندره ژید در تماشاخانه «ویوکولومبی یه» است که به مناسبت صدمین سالگرد تولد داستایوسکی برگزار شده بود. این کتاب به همت حسن هنرمندی به فارسی برگردانده شد و در سال 1354 توسط انتشارات زوار به طبع رسید

یادداشت‌های مرتبط به داستایفسکی