بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

هالت در خطر مرگ

هالت در خطر مرگ

4.5
3 نفر |
1 یادداشت
جلد 9

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

10

خواهم خواند

3

یک رنجر هیچگاه تن به مرگ نمی دهد! هال و ویل در تعقیب باقی مانده فرقه بیگانگان در جنگل با دو مبارز خطرناک رو به رو می شوند و تیری زهرآگین هالت را  زخمی می کند. اکنون استاد ویل  در بستر مرگ افتاده و تنها یک نفر می تواند جان او را نجات دهد. رنجر جوان وقت زیادی ندارد و باید از جاده های مخوف و جنگل پر خطر بگذرد تاتنهام امیدش  مالکالام  جادوگر را پیدا کند.