بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

غریبه ای در قصر

غریبه ای در قصر

غریبه ای در قصر

مارک تواین و 2 نفر دیگر
4.2
2 نفر |
2 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

4

خواهم خواند

2

با غریبه ی کنجکاوی که میخواهم درباره اش صحبت کنم در قلعه ی وارویک آشنا شدم.سه ویژگی او مرا جذب کرد؛صاف و ساده بود؛چون همیشه آشنایی شگفت آوری با سلاح های قدیمی داشت و خیلی خوش صحبت بود؛چون همیشه او بود که حرف میزد...

یادداشت‌های مرتبط به غریبه ای در قصر