دیدار در حلب

دیدار در حلب

دیدار در حلب

4.0
3 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

3

خواهم خواند

5

جاده از میان دشت وسیعی می گذشت که تاچشم کار میکرد پر از سبزه زار و درخت بو و هیچ اثری از هیچ بنای ساخته دست بشر چشم انداز به این گستردگی را خراب نمی کرد. اینجا غوطه دمشق بود.... هیچ میدانید که اینجا زمانی سرسبز ترین و آبادترین منطقه در تمام مشرق زمین بود و هیچ میدانید که شهر دمشق کهن ترین شهر عالم است و زمانی می گفتند بهشت روی زمین است نگاه کنید زمانیکه همه دمشق و اطراف دمشق همین شکلی بود- دست نخورده و سالم،سرسبز و آباد پر از درخت میوه انجیر زردآلو انگور هلو سیب زیتون هر میوه ای که دلت می خواست،و هر میوه ای که دلت میخواست از هر درختی که دلت می خواست می کندی و هیچ کس اعتراضی نمی کرد. درخت مال همه بود صاحب نداشت و درخت هایی بود که چهارنوع میوه می داد زردآلو و هلو و سیب و گلابی باهم. همه از یک درخت و هیچ می دانید که درخت زیتون بیشتر از هزار سال عمر میکند.