بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

اعترافات تکان دهنده ی یک ماما

اعترافات تکان دهنده ی یک ماما

اعترافات تکان دهنده ی یک ماما

دایان چمبرلین و 1 نفر دیگر
5.0
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

5

آیا نامه ای که اجازه خواندنش را ندارید، میخوانید؟ آیا تمایل دارید از رازی سر به مهر آگاه شوید؟ یا اینکه ترجیح میدهید اشتباه یک زن تا ابد پوشیده بماند؟ تارا و امرسون پس از خودکشی صمیمی ترین دوستشان، «نوئل» نامه ای ناتمام را درمیان وسایل شخصی او پیدا میکنند. تارا و امرسون آنقدر به نوئل اعتماد داشتند که او را مأمور به دنیا آوردن نوزادان شان کرده بودند. نوئل دوستی بسیار عزیز برای آنها بود و خودکشی اش هر دوی آنها را در بهت و اندوه فرو برد اما راز سر به مهرش زندگی آنها را ویران کرد... «اثری ماندگار از نویسنده ای استثنایی. آثار او همچون شاهکاری است.»

پست‌های مرتبط به اعترافات تکان دهنده ی یک ماما