بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب اساطیر ایران را بشناسیم

اساطیر ایران را بشناسیم

اسطوره‌های هر سرزمینی بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ اون هستند. با شناخت این اسطوره‌هاست که می‌تونیم بفهمیم مردم یک جامعه در اعماق وجودشون به چه چیزی فکر می‌کنند و با همین اسطوره‌هاست که می‌تونیم گذشته و حال افراد یک کشور فرهنگی (کسانی که فرهنگ مشترک دارند و نه لزوما مرز مشترک) رو درک کنیم. در این بین، ایران یکی از منحصر به فردترین جهان‌های اسطوره‌ای رو داره؛ اساطیری که نه مثل یونان با انسان انگاری خدایان، که با خدا انگاری انسان پیوند خوردند. اسطوره‌های ایران بیش از این که داستان‌هایی مربوط به گذشته‌ی پیشاتاریخی باشند، فلسفه‌ای هستند که میشه امروز هم از مفاهیمش در زندگی استفاده کرد. (همونطور که در خیلی از جاها، خودآگاه یا ناخودآگاه این کار رو می‌کنیم.) . . . این فهرست بهترین کتاب‌ها برای شناخت مقدماتی از اساطیر ایرانه و بی‌تردید وقتی دانش خودم بیشتر بشه این فهرست هم به‌روزرسانی میشه. . . . پی‌نوشت: اسطوره یعنی جهانبینی یا به عبارت ساده‌تر: دین . اسطوره با تاریخ اساطیری فرق داره.