فائضه حدادی
تصویر پروفایل

کتاب‌های نویسنده

مردی با آرزوهای دوربرد: مستندنگاره هایی از زندگی شهید حسن طهرانی مقدمدنیا از آن ور ( کتاب راهنمای کاشفان دنیا )ویولون زن روی پلپروژه ی پدری

خوانده‌ام

4 کتاب

در حال خواندن

0 کتاب

می‌خواهم بخوانم

0 کتاب

لیست ها

این کاربر هنوز لیستی منتشر نکرده است.

پست‌ها

این کاربر هنوز پستی منتشر نکرده است.

فعالیت‌ها

فائضه حدادی
فائضه حدادی بر روی این کتاب یک یادداشت نوشت و امتیاز داد. 1400/12/25 - 11:04
فائضه حدادی
فائضه حدادی این کتاب را می‌خواهد بخواند. 1400/12/25 - 11:04
فائضه حدادی
فائضه حدادی این کتاب را می‌خواهد بخواند. 1400/12/25 - 11:04
فائضه حدادی
فائضه حدادی این کتاب را تمام کرد. 1400/12/12 - 16:23
فائضه حدادی
فائضه حدادی این کتاب را تمام کرد. 1400/12/12 - 16:23
در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.