بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

آشنایی با قرآن (تفسیر سوره های صف، جمعه، منافقون و تغابن)

آشنایی با قرآن (تفسیر سوره های صف، جمعه، منافقون و تغابن)

آشنایی با قرآن (تفسیر سوره های صف، جمعه، منافقون و تغابن)

4.0
3 نفر |
1 یادداشت
جلد 7

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

5

خواهم خواند

3

کتاب آشنایی با قرآن (تفسیر سوره های صف، جمعه، منافقون و تغابن)، نویسنده مرتضی مطهری.

یادداشت‌های مرتبط به آشنایی با قرآن (تفسیر سوره های صف، جمعه، منافقون و تغابن)