یادداشت سمانه رحمدل

        این خود-زندگینامه ی یک معمار است؛ اما اشتباه است اگر فکر کنید فقط به دردِ معماران می خورد. بیشتر یک سیر و سلوک عرفانی است در قالبِ کشف و شهودِ «خاک». و البته درس پشتکار. 
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.