بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت Doubt

Doubt

1401/11/13

        دو بعد فلسفی و ادبی دارد 
به اعتقاد من این دو باید از هم سوا باشند ولی نیچه اینطور فکر نمیکند 
بعد فلسفی کتاب اینست که 
انسان باید تلاش کند به فراانسان تبدیل شود 
فرا انسان شدن سه مرحله دارد 
۱ شتر که انسان در بند تعصبات خویش است
۲ شیر ک انسان زنجیر تعصبات را پاره میکند 
۳ کودک که انسان تازه متولد میشود و باید خود را بسازد طبق دیدگاه اگزیستانسیالیستی نیچه 
حالا اگر طالب فلسفه هستید دنبال کتاب بعدی نیچه بروید و اگر میخواهید تمثیل های شاعرانه و متن های ادبی بخوانید بسم اللّه
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.