بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت علے اَلِفـــــ

        یک داستان جنایی-روان‌شناسی روان، تا حدی فراتر از تصورات خام، با پیچش‌های مناسب؛ خواندنش جذاب بود. برایم ارزشمند بود که همۀ شخصیت‌های داستان خاکستری و شریک خطاهای خودشان بودند.
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.