یادداشت امیرحسین

        کلا متفاوت...
بخشی از کتاب:"رمان اعترافات نویسنده نیست، بلکه کاویدن زندگی بشری در دامی است که جهان نام دارد."
کل کتاب کاویدن زندگی بشری بوسیله ی روایت داستانی غیر خطی و نگاهی غیر عادی به اساسی ترین مسائل هستی!
    

1

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.