بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت مسعود آذرباد

        من برای اینجور کتاب‌ها یک تعبیری دارم. اینجور کتاب‌ها را برای عبرت بخوانید. چگونه یک نویسنده می‌تواند به شکل هنرمندانه، داعشی‌وار بنویسد و دیگران هم نفهمند!
    
(0/1000)

نظرات

سلام 
به نظرم متوجه نشدید مقصود نویسنده در کتاب را
هر چند من با نگاه نویسنده نسبت به اسلام مشکل اساسی دارم ولی واقعا قصد نویسنده نه ترویج خشونت و به قول شما داعشی‌وار نوشتن، بلکه محکوم کردن آن است.
اما محکوم کردن را به عهده مخاطب خودش می‌گذارد و مثل برخی داستان‌ نویسان مذهبی مانیفست سیاسی تحویل خواننده نمی‌دهد.
1
جناب
نویسنده یه کثافت در غالب رمان تحویل داده. خالی از هرگونه ملاحضات اخلاقی و انسانی.