بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت |زهرا پیوندی|

        یک داستان نمادین تاریخی توأم با طنز اغراق آمیز... طنزی که برای بیان واقعیات و نقد‌های تند و تیز فضای آزادی به نویسنده میده؛
پ‌ن: فقط قلم خاص و متفاوت امیرعلی نبویان می‌تونه در عین این‌که می‌خندونت عمیقا هم به فکر فرو ببرت... نکته جالب دیگه هم این‌که زمان کرونا وقتی خیلیامون به بهانه شرایط، صرفا با در و دیوار خونه مأنوس بودیم و زمینه‌ی فعالیت مفید رو به رومون بسته می‌دیدیم، این کتاب نوشته شده... 
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.