زینب ایمان طلب

@zeinab.imantalab

166 دنبال شده

154 دنبال کننده

           دانشجوی ارشد ادبیات کودک و نوجوان
مروج
تسهیل‌گر


          
zeinabimantalab

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

دربارهٔ ادبیات کودک

10 عضو

درآمدی بر رویکردهای زیبایی شناختی به ادبیات کودک

دوره فعال

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

پست‌ها

قفسه کتابهای متکایی

در سلسله پستهایی درباره قفسه های اختصاصی خودم مینویسم. پست قبلی در مورد قفسه کتابهای مشکل گشا نوشتم و این بار از کتابهای متکایی می گویم.

43 نفر پسندیدند.

6 نفر نظر دادند.
قفسه کتابهای مشکل گشا

کتابخوان‌ها برای خودشان و کتابهایشان دسته‌بندی‌های متفاوتی دارند. برای من یک نوع دسته‌بندی هست به نام قفسه کتابهای مشکل‌گشا . ۶،۷ ساله که بودم مادرم نخودچی و کشمش می‌خرید گاهی هم از این شکلات آب‌نباتی‌های رنگی قاطی‌اش می‌کرد یا از این شکلات پیچ‌پیچی‌های زنجبیلی تکه تکه میکرد. همه را توی یک سفره پارچه‌ای گلدار قشنگ با هم مخلوط میکرد می‌برد امامزاده ولایت‌مان. آخوندِ زن که گردی صورت و رنگ زرد چهره‌اش من را یاد شیرینی کشمشی می‌انداخت دعایی میخواند بعد کتابچه‌ای را از توی کیف سیاهش بیرون می‌آورد رویش درشت نوشته شده بود مشکل گشا پنجه‌هایش را گاه گاه توی مخلوط نخود کشمشی فرو‌میکرد و‌شعر کتاب را میخواند. چشمهای من از اول تا آخر با گردش پنجه‌های چروک با ناخونهای حنایی زن‌ میچرخید. در شعر به چیزهای مختلف امام علی علیه السلام را قسم میداد که مشکل را حل کنند و زنهای دور تا دور مجلس ترجیع‌بند شعر را بعد از توسل به هر معصوم می‌خواندند: امیرالمومنین ای شاه مردان دل ناشاد ما را شاد گردان

47 نفر پسندیدند.

خوابیدن یا خاموش شدن مسئله این است.

آدمی شبها که میخواهد بخوابد باید کامش را با یک آینده نزدیک شیرین کند. حداقل من که اینجوری هستم. باید مصداقی از شیرینی و خوشی برای روز بعدم بیندیشم تا خواب برایم از خاموش شدن به معنای واقعی خواب تبدیل شود. به نظرم آدمیزاد شب که میخواهد بخوابد باید قبل از سنگین شدن پلک‌ها رویایی نزدیک و شدنی را در آغوش بگیرد شیرینی‌اش را بچشد.

45 نفر پسندیدند.

8 نفر نظر دادند.

فعالیت‌ها

28 نفر پسندیدند.

45 نفر پسندیدند.

7 نفر نظر دادند.

31 نفر پسندیدند.

1 نفر نظر داد.

19 نفر پسندیدند.

9 نفر نظر دادند.

18 نفر پسندیدند.

قفسه کتابهای متکایی

در سلسله پستهایی درباره قفسه های اختصاصی خودم مینویسم. پست قبلی در مورد قفسه کتابهای مشکل گشا نوشتم و این بار از کتابهای متکایی می گویم.

کتاب‌های مرتبط

43 نفر پسندیدند.

6 نفر نظر دادند.

69 نفر پسندیدند.

2 نفر نظر دادند.