بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

رضا موسائی

@reza.313

16 دنبال شده

6 دنبال کننده

           
          
mousaei_ir
ipmss.ir

کتاب‌های نویسنده

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

فعالیت‌ها

https://behkhaan.ir/profile/5ec9e93e-8621-454a-8aa3-f7460edf5a5f?inviteCode=arL5KEohAjfI من نویسنده این کتابم ولی پروفایلم تغییر پیدا نمیکنه
صفحۀ نویسندگان در بهخوان چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

هر پدیدآوری که دست‌کم یکی از کتاب‌هایش چاپ شده باشد می‌تواند صفحه‌ای در بهخوان داشته باشد و مدیریت آن را به دست بگیرد.