بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

سپیده دمان: بازخوانی و ویرایش جدید: مجموعه داستانهای مسافرهای شب، چشم های من، خسته، شب های تماشا و گل زرد

سپیده دمان: بازخوانی و ویرایش جدید: مجموعه داستانهای مسافرهای شب، چشم های من، خسته، شب های تماشا و گل زرد

سپیده دمان: بازخوانی و ویرایش جدید: مجموعه داستانهای مسافرهای شب، چشم های من، خسته، شب های تماشا و گل زرد

0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

1

جمال میر صادقی زاده تهران درازنای شب (1349)،بادها خبر از تغییر فصل می دادند (1363)رهایی(1382)اضطراب ابراهیم(1382)و... عناصر داستان(1364)ادبیات داستانی(1360) راهنمای رمان نویسی (1389)زاویه دید در داستان(1391)و... سپیده دمان سه مجموعه داستان های آغازین نویسنده را در بر میگیرد،داستان هایی که در چاپ های متعدد،پیش از انقلاب به کرات بازنویسی شده است.در مجموعه سپیده دمان بار دیگر شتسشو داده و پاکیزه شده و تا حد امکان آرایش یافته است.