بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت های عراق

یادداشت های عراق

یادداشت های عراق

4.0
4 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

3

خواهم خواند

6

اعتراض های جمعی شهروندان،مخالفت افکار عمومی جهان،پاسخ های منفی بسیاری از دولتها... سرانجام هیچ کدام مانع از مداخله ی انگلستان و آمریکا در عراق نشد؛اما پس از مبارزه،فراتر از ویرانه ها،هرج و مرج و اندوه،چه آینده ای در انتظار عراقی هاست؟ ماریو بارگاس یوسا به صحنه ی درگیری سفر کرد،با رهبران عقیدتی و مردم عادی سخن گفت و شواهدی جمع آوری کرد... حاصل آن،یک سری گزارش بسیار ارزنده بود که نخست در روزنامه ی «ال پائیس» منتشر شد،و اکنون در این کتاب،همراه با عکس های گرفته شده توسط مورگانا بارگاس یوسا گردآوری و ارائه می شود.

یادداشت‌های مرتبط به یادداشت های عراق