جشن تولد گل آلود

جشن تولد گل آلود

جشن تولد گل آلود

فریده خرمی و 2 نفر دیگر
5.0
1 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

2

خواهم خواند

1

خرید از کتابفروشی‌ها

کتاب مصور حاضر، مجموعه ای از داستان های کوتاه فارسی است که با زبانی ساده و روان برای گروه های سنی (د) و (ه) نگاشته شده اند. «جشن تولد گل آلود»، «شهر ارواح»، «پرده اطلس پرنسس اوهوهو»، «رمان خیس»، «کی شاتوت گندیده پرت کرد؟» عنوان های برخی از داستان های این کتاب هستند. در داستان «جشن تولد گل آلود» می خوانیم: «بار اولش نبود. همیشه پز سن و سالش را به بقیه می داد؛ مثل همان روز اول مهر، خرت وپرت هایمان را که به این خانه آوردیم، «عفت» خانم سرتاپای چهارتایمان را برانداز کرد».

یادداشت‌های مرتبط به جشن تولد گل آلود