بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

دخمه های واتیکان

دخمه های واتیکان

دخمه های واتیکان

آندره ژید و 1 نفر دیگر
4.5
3 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

6

خواهم خواند

6

دخمه های واتیکان یکی از درخشان ترین آثار آندره ژید است.کتاب حاضر در واقع نوع هجونامه و انتقاد از برخی آرمان های کلی،اندیشه های جزمی و اعتقادات و فرضیات جامعه دست خوش دگرگونی است.نویسنده در اثر خود با روشن بینی خیره کننده و طنزی ظریف آشفتگی های اجتماعی و سیاسی و نتایج عملی آن در زندگی روزمره مردم را بدون هیچ گونه پیش داوری،در برابر چشم خواننده قرار داده است.

یادداشت‌های مرتبط به دخمه های واتیکان