بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

20 با 23 داستان از داستان نویسان نسل سوم

20 با 23 داستان از داستان نویسان نسل سوم

20 با 23 داستان از داستان نویسان نسل سوم

0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

1

نویسنده های بعضی از این داستان ها تا کنون مجموعه داستان و رمان هایی از خود انتشار داده اند،به گمان من،داستان هایی در این مجموعه از نویسنده های جوان گرد آمده است که اگر نتوان آن ها را در ردیف داستان های کوتاه خوب نویسنده های ایران و جهان قرار داد،از نظر معنا و ساختار و نوع داستان چیزی از آن ها کم ندارد. ما در زمینه داستان کوتاه بر خلاف رمان بسیار پیشرفت کرده ایم و نویسنده های ما داستان های کوتاه ممتازی آفریده اند.بعضی از این داستان ها با بهترین داستان های غربی برابری میکند.وقتی این داستان ها به زبانی دیگر برگردانده میشود،مورد استقبال بسیاری قرار میگیرد.و به چاپ های متعددی میرسد. خواندن تفسیرهای کتاب هم به نویسنده های جوان کمک میکند که از طریق آن ها در عمل،شناختی نسبت به ویژگی های فنی و محتوایی داستان پیدا کنند و هم به شناخت خواننده از داستان می افزاید و لذت او را از خواندن بیشتر میکند.

لیست‌های مرتبط به 20 با 23 داستان از داستان نویسان نسل سوم