بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

The Cultural Nature of Human Development

The Cultural Nature of Human Development

The Cultural Nature of Human Development

0.0 0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

0

خواهم خواند

0

Three-year-old Kwara'ae children in Oceania act as caregivers of their younger siblings, but in the UK, it is an offense to leave a child under age 14 ears without adult supervision. In the Efe community in Zaire, infants routinely use machetes with safety and some skill, although U.S. middle-class adults often do not trust young children with knives. What explains these marked differences in the capabilities of these children? Until recently, traditional understandings of human development held that a child's development is universal and that children have characteristics and skills that develop independently of cultural processes. Barbara Rogoff argues, however, that human development must be understood as a cultural process, not simply a biological or psychological one. Individuals develop as members of a community, and their development can only be fully understood by examining the practices and circumstances of their communities.

پست‌های مرتبط به The Cultural Nature of Human Development