بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

نظرها

نظرات

سلام و درود
خیلی از کتاب هایی که در این لیست قرار دادید،  در مورد اقتصاد رفتاری صحبت نمیکند از جمله بازداشت گاه صورتی که موضوع اصلی کتاب اصلا اقتصاد رفتاری نیست و کتاب های دیگری که انتخاب کردید
1