بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب آموزش اشکال هندسی به کودکان

آموزش اشکال هندسی به کودکان

این کتابها از قبل پیش دبستان میشود با بچه‌ها کار کرد تا کلاس دوم که بحث اشکال هندسی دوباره جدی تر پیگیری میشود. این لیست به معلم ها هم کمک می‌کند تا در غالب داستان و ناداستان اشکال را با بچه‌ها مرور کنند و قابلیت های آنها را ببینید. از فعالیت های کتاب الهام بگیرند و فعالیت های جذاب طراحی کنند.