بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت سجاد شیرازی

        در حال حاضر اگر شرايط دينداري تا حدّي فراهم است، شرايط دينداري به آن نحو که انسان‌ها در جامعيت قرار گيرند و همه‌ي ابعاد خود را به سوي اهداف الهي سوق دهند فراهم نيست، آن‌کس که مي‌خواهد متدين باشد، اهل عشق و هنر و زيبايي نيست، آن‌کس هم که اهل عشق و هنر و زيبايي است، اهل عبوديت و رعايت احکام شريعت نمي‌باشد. ما در آينده‌ي انقلاب حتماً با نوعي از زندگي ديني آشنا مي‌شويم و در آن قرار مي‌گيريم که نسبت به وضع موجودمان بسيار متعالي‌تر است. ما فعلاً در شرايطي هستيم که حتي در اعتماد به عالم قدس و معنويت، در حدّ استدلال به وجود آن‌ها متوقف مي‌باشيم، بدون آن‌که راه‌کارهاي ارتباط قلب‌ها با آن عوالم در نظام آموزشي ما برنامه‌ريزي شده باشد. جالب است استدلال‌هاي اثبات وجود خدا را خداشناسي مي‌دانيم و از خداشناسي واقعي که تجلي نور توحيد بر قلب‌ها است در غفلت هستيم.
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.