بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت سجاد شیرازی

        قسمت هایی که در مقایسه با نظرات غربی، نظر معادل در فلسفه اسلامی آورده شده؛ احساس پشت گرمی به آدم می دهد.
ضمنا تقریری هم که از برهان صدیقین در این کتاب آمده،از چند نمونه دیگری که در جاهای دیگر دیده بودم ، عمیق تر و خوش بیان تر بود.
    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.